Adatkezelési tájékoztató

Kérlek figyelmesen olvasd el az Adatkezelési Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértsd, hogyan kezeljük a személyes adataidat és megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat.

A Redfocus films (Vörös Zsolt ev, nyilvántartási száma: 50230374, székhelye: 6723 Szeged, Űrhajós u. 3.., a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete [a továbbiakban: Rendelet] alapján nyújtja ezt a tájékoztatást az általa a https://redfocusfilms.hu/ weboldalon üzemeltetett árajánlat kérő űrlap kapcsán megvalósuló adatkezelésekről.

 

Adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Vörös Zsolt ev

Adatkezelő székhelye: 6723 Szeged, Űrhajós u. 3.

Adatkezelő telefonszáma: 06706229350

Adatkezelő email címe: hello@redfocusfilms.hu

Weboldal: https://redfocusfilms.hu/

 

Személyes adatok kezelésének célja:

Személyes adataidat a https://redfocusfilms.hu/ weboldalon található űrlap üzemeltetése, a szolgáltatásainkra írányuló érdeklődés és árajánlat kérés céljából kezeljük.

 

Személyes adatok kezelésének jogalapja:

Az űrlap kitöltése után, a küldés gomb lenyomásával elfogadod az alábbi adatkezelési nyilatkozatot

Személyes adataid kezelését az alábbi jogalapokon végezzük:

kapcsolat tartás [vezetéknév, keresztnév, email cím – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az adatkezelés az általad adott hozzájáruláson alapul

 

marketing tevékenységhez (hírlevél küldés, árajánlat küldés, kapcsolattartás) kapcsolódó adatok [vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, - Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az adatkezelés az általad adott hozzájáruláson alapul

 

Kezelt személyes adatok kategóriái és az adatok tárolásának időtartama:

Személyes adataidat az alábbi időtartamban kezeljük:

árajánlat kérő űrlap - hozzájárulásod visszavonásáig,

 

Sütik alkalmazása:

Amikor a weboldalt használod, az az adott oldalletöltéshez kapcsolódó sütit („session cookie”-t) állít be a böngésződben. A sütik abban nyújtanak segítséget, hogy kifejezetten neked tetsző ajánlatokkal találkozz a világhálón való szörfözés során, valamint a legjobb élményben részesülj a honlap böngészése közben. A sütiket bármikor törölheted a böngészőben található, „sütik törlése” opcióval.

 

Személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozók, adattovábbítás:

Személyes adatait kizárólag vezető tisztségviselőink kezelik.

 

Adatbiztonság

A személyes adataidat tároló szerverek megfelelő biztonsági rendszerekkel védett, illetéktelenek által semmilyen módon hozzá nem férhető szerverteremben kerültek elhelyezésre. A weboldalt kiszolgáló szerverekhez távolról hozzáférni teljes körűen csak különösen titkosított csatornán van mód, kizárólag olyan személyek számára, akiknek erre szüksége van a szerver üzemeltetéséhez. A felhasználók által a regisztráció során megadott jelszavak szöveges formában nem kerülnek tárolásra, annak kizárólag az úgynevezett ’hash lenyomata’ lelhető fel.

 

Az érintettek jogai

Hozzáférési jog

Jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos – a Rendelet 15. cikkében meghatározott - információkhoz hozzáférést kapj.

 

Helyesbítéshez való jog

Jogosult arra, hogy kérésedre késedelem nélkül helyesbítsük a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheted, hogy a hiányos személyes adataidat kiegészítsük.

 

Törléshez való jog

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rád vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A törléshez való jogodat nem gyakorolhatod, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

Korlátozáshoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzuk az adatkezelést, ha a Rendelet 18. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különöse, ha vitatod a személyes adatok pontosságát; vagy az adatkezelés jogellenes és ellenzed az adatok törlését; vagy tiltakoztál az adatkezelés ellen.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

Ennek feltétele, hogy az adatkezelés a hozzájárulásodon alapul és automatizált módon történik.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga

Jogosult vagy arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor visszavond. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Panasztétel, bírósági jogorvoslat

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu).

Jogosult vagy arra, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyél, ha megítélésed szerint a rád vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a Rendeletet. A felügyeleti hatóság döntésével szemben bírósági jogorvoslatra vagy jogosult.

 

Amenniyben úgy véled, hogy személyes adataid kezelése nem a Rendeletben foglaltaknak megfelelően történt és ezzel megsértettük a Rendelet által biztosított jogaidat, bírósághoz fordulhatsz.

Magyarországon az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik. Velünk szemben indított perben főszabály szerint a Fővárosi Törvényszék illetékes.

 

Személyes adatok forrása

Személyes adataidat Te bocsátottad a rendelkezésünkre az árajánlat kérő űrlap használata során.

 

 

Redfocus films 2021. Minden jog fenntartva.

 

Ezen a weboldalon első vagy harmadik féltől származó eszközöket használunk, amelyek kis fájlokat (cookie-kat) tárolnak az Ön készülékén. A sütiket általában az oldal megfelelő működésének biztosítására használják (technikai cookie-k), navigációs használati jelentések generálására (statisztikai cookie-k), valamint szolgáltatásaink/termékeink megfelelő reklámozására (profilozó cookie-k). Közvetlenül használhatunk technikai sütiket, de Önnek jogában áll eldönteni, hogy engedélyezi-e a statisztikai és profilalkotási sütiket. Ha engedélyezi ezeket a sütiket, Ön segít abban, hogy jobb élményt nyújthassunk Önnek.